Design

Design

Jakub

Design není pouze hezký vzhled. Je to ideální průnik mnoha aspektů - užitek, výroba, investice, estetika... Vždy podle jedinečné potřeby a situace.

Produkt bývá tím lepší, čím víc podmínek při řešení zohledníme. Dokonalé řešení je pak jednoduché a skvěle se užívá.

Při tvorbě produktu se soustředím především na:
 
Funkce
Je nejdůležitější. Kvůli funkci produkt vznikne a funkčnost nesmí být nijak snížena na úkor dalších aspektů.
Ergonomie
Produkt bude ve styku s člověkem. Tento vztah nastavíme maximálně výhodně pro člověka a produkt se člověku přizpůsobí (při plné funkci)
Výroba
Produkt se bude realizovat v konkrétních podmínkách, konkrétními nástroji a z konkrétních materiálů. Tyto faktory respektujeme - při dodržení prvních dvou aspektů.
Cena
Pokud dodržíme podmínku o výrobě, bude cena produktu velice atraktivní
Estetika
Všechny předchozí aspekty formujeme tak dlouho, dokud není výsledek příjemný pro všechny smysly.

S dalšími a dalšími zkušenostmi při tvorbě produktu a jeho prezentaci jsem rozšířil své schopnosti do těchto specializací:

Průmyslový design

Interiér a bydlení

Obalový design

Vizualizace

Ilustrace

Logo

Webové stránky

Animace